LOGOWANIE

Nr PESEL
Nr PWZ*

Zaloguj
Karta

Portal Dokumentacja Medyczna to innowacyjne narzędzie pozwalające na dostęp do informacji o przebytym leczeniu w formie elektronicznej, z każdego miejsca i w bardzo intuicyjny sposób. Zapoznaj się z możliwościami portalu korzystając z pełnego opisu oraz wersji demonstracyjnej dostępnych po wybraniu jednego z przycisków poniżej.

Portal Dokumentacja Medyczna to innowacyjne narzędzie pozwalające na dostęp do informacji o przebytym leczeniu w formie elektronicznej, z każdego miejsca i w bardzo intuicyjny sposób.

Witaj na stronie głównej portalu Dokumentacja Medyczna!

Logowanie przebiegło pomyślnie. Teraz możesz już skorzystać z dostępu do danych medycznych. Rozpocznij wybierając ośrodek z poniższej listy lub przełącz sposób przedstawienia danych na chronologiczny by zobaczyć dane ze wszystkich ośrodków w formie chronologicznej listy. Przyciski wyboru sposobu przedstawiania danych dostępne są poniżej po prawej stronie. Po zakończeniu pracy z portalem, możesz wylogować się, korzystając z przycisku dostępnego w prawym górnym rogu.

Lista dokumentów.
 Obiektami
 Chronologicznie
Wybierz z listy ośrodek by wyświetlić dokumenty z nim powiązane.
Poczekaj, trwa wyszukiwanie dokumentów!
Trwa ładowanie dokumentu.
Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna to portal umożliwiający zapoznanie się z dokumentacja medyczną pacjenta wystawioną na przestrzeni lat. Szczegółowe informacje medyczne zawarte w dokumentacji pozwalają na szybsze i łatwiejsze postawienie diagnozy. W celu zalogowania się do portalu wpisujemy numer pesel pacjenta, którego dokumentację chcemy przeglądać oraz numer prawa wykonywania zawodu (PWZ) lekarza. Dla poprawy bezpieczeństwa każde logowanie i aktywność na portalu jest rejestrowana.

Strona główna portalu Dokumentacja Medyczna.

Po kliknięciu przycisku "Sprawdź" na numer telefon pacjenta podany podczas pobytu w ośrodku zostanie wysłany jednorazowy SMS z kodem, który wpisujemy w pole kod i klikamy przycisk Zaloguj. Dwuetapowa weryfikacja pozwala na poprawę bezpieczeństwa danych medycznych pacjenta.

Dwuetapowa weryfikacja.

W kolejnym kroku wybieramy ośrodek dla którego chcemy wyświetlić dokumentacje pacjenta.

Lista ośrodków z dostępną dokumentacją pacjenta.

Listę dokumentów możemy wyświetlać dla danego ośrodka  Obiektami lub chronologicznie latami  Chronologicznie. Po zalogowaniu lekarz ma możliwość podglądu:

  • historii choroby
  • wypisu
  • historii zdrowia i choroby w poradni specjalistycznej
  • karty zabiegowej
  • skierowania wystawionego w ramach poradni specjalistycznej

Lista dokumentów dla danego ośrodka jest podzielona na dokumenty wystawione w ramach szpitala lub poradni. Poniżej nazwy dokumentu widnieją daty pobytu którego dokumenty dotyczą.

Lista dostępnych dokumentów z wybranego ośrodka.

Lista dokumentów chronologicznie jest podzielona na lata w jakich pacjent przebywał w danym ośrodku i dla których została sporządzona dokumentacja medyczna. Obok daty pobytu widnieje nazwa ośrodka oraz jakie dokumenty medyczne zostały w ramach danego pobytu wystawione.

Lista dokumentów wyświetlanych chronologicznie.
Rozwój portalu

Portal Dokumentacja medyczna to rozwiązanie, które znacząco wspomaga pracę lekarzy. W połączeniu z możliwościami systemu softor.erp w którym są wprowadzane i przechowywane wszelkie informacje medyczne o pacjencie pozwala na dostęp do danych medycznych z każdego miejsca, które ma połączenie z internetem. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i uwagi od użytkowników naszego portalu. Dążymy do tego, żeby portal był jak najwygodniejszy w obsłudze, a jego mechanizmy jak najlepiej odzwierciedlały sposób pracy personelu medycznego w obiektach naszych klientów.

Wersja demonstracyjna

Portal posiada wersję demonstracyjną w której możemy sprawdzić działanie systemu. W celu otwarcia portalu w wersji demonstracyjnej na głównej stronie wybieramy "Wersja demonstracyjna". Numer PESEL oraz PWZ są wpisane na stałe, natomiast w polu numer telefonu wpisujemy własny nr telefonu na który otrzymamy kod. Po zalogowaniu użytkownik ma dostęp do przykładowych dokumentów.

softor